Xử lý nền đất bằng vải địa kỹ thuật – Đất bùn và đất sét yếu rất phổ biến ở khu vực Việt Nam. Nhiều khi để cho thiết bị thi công vào san lấp được phải tổn thất một lượng đáng kể đất đắp. Trong nhiều trường hợp đất yếu, ngay cả việc trải vải cũng không thể thực hiện được bằng các phương pháp truyền thống.
Xử lý nền đất yếu bằng vải địa kỹ thuật
Vải địa kỹ thuật TS trải trên nền đất yếu dùng với vật liệu truyền thống như tre hoặc cừ tràm được xem là phương pháp hữu hiệu trong công tác san lắp và đắp đất trên nền đất yếu (CBR <1). Phương pháp này được áp dụng trong bước đầu tiên nhằm cho phép đắp đất nhanh chóng với các thiết bị thi công thông thường.
Vải địa kỹ thuật TS đã được sử dụng cùng với tre hoặc cừ tràm một cách thành công trong nhiều dự án, thí dụ như công trình san lắp ở Malaysia trên nền đất yếu sau 20m có sức kháng cắt từ 1 đến 5kPa.
Lĩnh vực áp dụng – Xử lý nền đất bằng vải địa kỹ thuật
- San lắp các hố đào hầm mỏ.
- Đắp đường trên nền bùn hoặc đất yếu.
- Đường thi công, đường nông thôn.
Lợi ích khi xử lý nền đất yếu bằng vải địa kỹ thuật
- Tạo sàn đạo thi công vận chuyển và san lấp mặt bằng.
- Ngăn ngừa biến dạng sóng bùn và đẩy trồi trong quá trình đắp lấn.
- Ngăn ngừa sự thâm nhập và tổn thất đất đắp.
- Giảm khối lượng đất đắp.
- Bọc chặt đầu của hệ thống bấc thấm để gia tăng tóc độ cố kết và ngăn ngừa đất nền thâm nhập vào lớp thoát nước của nền xử lý bằng bấc thấm.
- Tạo thuận lợi cho việc truyền lực tối đa từ cốt tre vào đất đắp.
Các tiêu chuẩn quan trọng trong thiết kế vải địa kỹ thuật
- Sức kháng chọc thủng cao.
- Kết hợp tối ưu về cường độ chịu kéo cao và độ giãn dài lớn.
Sử dụng vải địa kỹ thuật xử lý nền đất yếu giúp hạn chế tối đa các nguy cơ tiềm ẩn nguy hiểm cho giao thông công cộng.
Biện pháp phòng ngừa sử dụng Vải địa kỹ thuật Việt Nam độ bền cao được khuyến khích. Trong trường hợp thiệt hại bất ngờ của dưới bề mặt, vải địa như một màng giữ cho cấu trung của đường hoặc đường sắt nguyên vẹn đến khi các biện pháp sửa chữa được thực hiện.
Để đảm bảo sự ổn định của kè trên nền đất yếu, kết hợp với việc sử dụng cọc. Việc sử dụng vải địa gia cường giúp làm giảm số lượng cọc do đó giúp giảm chi phí.
Xử lý nền đất bằng vải địa kỹ thuật – Kè trên nền đất yếu
Vải địa được đặt tại các bờ bao để tạo sự ổn định trong thời gian cần thiết. Ngăn chặn các hốc đất bị sụt hoặc trượt làm hỏng chân trụ tạo các hốc rổng bên dưới, nhưng cấu trúc nền đất bên trên vẫn ổn định. Vải địa kỹ thuật cường độ cao thường được các kỹ sư thiết kế cho các vùng đất thường bị các lổ mối, bất ổn định như vùng đồng bằng Sông Cữu Long, hoặc gia cường cho các chân đập Thủy điện, đường cao tốc, và các công trình cầu cảng. Nó là lớp vải dưới cùng của nền đất, và bao giờ cũng thi công đầu tiên trong một dự án.
Vải địa kỹ thuật xử lý nền đất yếu – Vải địa dùng cho xây vỉa hè
Rõ ràng rằng, dù sớm hay muộn, tất cả các con đường sau một thời gian sử dụng nhất định đều cần được bảo trì. Để tăng tuổi thọ sử dụng, việc ứng dụng vải địa là một thành công. Gia cường trong cấu trúc và giảm thiệt hại trong quá trình sử dụng. Vải địa kỹ thuật Việt Nam có thể được dùng cả trong việc duy trì những con đường cũ cũng như trong việc xây dựng những con đường mới.
Loại vải địa kỹ thuật được ứng dụng:
- Vải địa VNT14, VNT24
- Vải địa ART12, ART15, HD29c, HD30c
- Hoặc vải dệ GML10, GML20