Tin tức

Xử lý nền đất yếu bằng vải địa kỹ thuật

Xử lý nền đất yếu bằng vải địa kỹ thuật

Xử lý nền đất bằng vải địa kỹ thuật – Đất bùn và đất sét yếu rất phổ biến ở khu vực Việt Nam. Nhiều khi để cho thiết bị thi công vào san lấp được phải tổn thất một lượng đáng kể đất đắp. Trong nhiều trường hợp đất yếu, ngay cả việc trải vải cũng không thể thực hiện được bằng các phương pháp truyền thống.

Sản phẩm bán chạy

Vải địa kỹ thuật vnt

Vải địa kỹ thuật vnt

Vải địa kỹ thuật VNT được nhiều dự án thi công đường bộ trọng điểm sử dụng. Vải địa kỹ thuật không dệt thương hiệu VNT (viết tắt VNT) công nghệ Hàn Quốc được nhiều dự án giao thông đường bộ trọng điểm quốc gia lựa chọn